Agenda Vieringen juli 2013

Zondag 7 juli 2013 –  14e zondag door het jaar  (C)   
9.30 uur H. Mis met zang en orgelbegeleiding
Voorganger J. Leisink, em.- priester

Zondag 14 juli 2012 – 15e zondag door het jaar  (C)
9.30 uur Woord- en Communieviering met zang en orgelbegeleiding
Voorganger W. Achtereekte

Zaterdag 20 juli 2013 – 16e zondag door het jaar  (C)   
19.00 uur H. Mis met zang en orgelbegeleiding
Voorganger  F. Zandbelt

Zondag 28 juli 2013 –  17e zondag door het jaar  (C)   
9.30 uur Woord- en communieviering met zang en orgelbegeleiding
Voorganger mevr. M.Storteler

Zaterdag 3 augustus 2013
16.00 uur  – Inzegening huwelijk van het bruidspaar Sjoerd Nikkelen en Julia Fonceca Bennett

Zondag 4 augustus 2013 –  18e zondag door het jaar  (C)   
9.30 uur Woord- en communieviering met zang en orgelbegeleiding
Voorganger  werkgroep