Agenda vieringen juni 2014

Heilige GeestZondag 1 juni 2014 – 7e zondag van Pasen (A)
9.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: W. Achtereekte

Zondag 8 juni 2014 Pinksteren (A)
9.30 uur H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: F.Hogenelst, pastoor

Woensdag 11 juni 2014 – Ziekenzalving
10.00 uur H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: F. Hogenelst, pastoor

Zondag 15 juni 2014 – Hoogfeest van de heilige  Drie Eenheid  (A)
9.30 uur  H. Mis m.m.v. het Parochieel Koor
Voorganger: H. Pauw, vicaris

Zaterdag 21 juni 2014 Sacramentsdag (A)
19.00 uur H. Mis met orgelspel en samenzang
Voorganger:  F. Zandbelt, em.-priester

Vrijdag 27 juni 2014 Feest Heilig Hart van Jezus

Zondag 29 juni 2014 Feest van HH.  Petrus en Paulus  
9.30 uur Woord- en Communieviering –  Familie viering
Voorganger: W. Achtereekte

Zondag 6 juli 2014 14e zondag door het jaar (A)
9.30 uur Woord- en Communieviering met orgelspel en samenzang
Voorganger: M.Peters, pastoraal werker