Agenda vieringen september 2013

Eerste Heilige CommunieZaterdag 14 september 24e zondag door het jaar  (C)
19.00 uur H.Mis m.m.v. het parochieel koor
Voorgangers: F. Hogenelst, pastoor & M.Peters-van Langen, pastoraal werkster

Zondag 15 september
15.00 uur Doopviering van Rein Johannes Wijnand Vehmeijer
Zoon van Servaas Jan Laurens Vehmeijer en Sarah Vehmeijer- Berger
Voorganger: pastoor Vriend

Zondag 22 september 25e zondag door het jaar  (C)
9.30 uur Woord- en Communieviering met samenzang en orgelbegeleiding
Voorganger: J.van Kranenburg, pastoraal werker

Zondag 29 september  26e zondag door het jaar  (C)
9.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het parochieel koor
Voorganger: W.Matti , pastoraal werker