Samen Allerzielen vieren

Allerzielen

Allerzielen in Joppe met pastoor Scheve en diaken Ten Bruin

Maandagavond 2 November 2015 is het feest van Allerzielen gevierd. Samen hebben we stil gestaan bij onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en alle overledenen. Nabestaanden hebben het gedachteniskruisje en kaars ontvangen.

We zien met dankbaarheid terug op een sfeervol gezongen viering. Fijn dat we met zovelen – jong en oud – hebben mogen bidden en zingen en dat we onze dierbare overledenen, bekend en onbekend hebben mogen gedenken.

Allerzielen

Gedachteniskruisjes met daarop de naam van de overledene en kaarsjes voor de nabestaanden.

Op de het kerkhof, waar de vele kaarsjes branden zijn vervolgens de graven door pastoor Scheve gewijd en heeft het koor nog enkele liederen gezongen.

Bijzondere dank aan de organisatie en de mensen die de kerk en het kerkhof zeer sfeervol hebben aangekleed.


Door de deur gaan

Door de deur gaan, over de drempel heen
Daaraan ontkomt geen een

Door de deur gaan, een drempel over
De drempel van het verdriet
het licht dat je even niet meer ziet

Allerzielen

Gedachteniskruisjes met daarop de naam van de overledene en kaarsjes voor de nabestaanden.

Door de deur gaan, van je verdriet
alleen verder, die pijn, je wilt het niet

Door de deur gaan, van de pijn
betekent soms eenzaam en verlaten zijn

Door de deur gaan, van de toekomst
zie de lichtpuntjes
al zijn ze klein in het begin

Door de deur gaan, open je hart voor bezoek
praten over je verlies
is beter dan een gesloten boek

Voor de viering worden grafkaarsen verkocht onder toeziend oog van de H. Antonius.

Voor de viering worden grafkaarsen verkocht onder toeziend oog van de H. Antonius.

Door de deur gaan,
soms met de moed der wanhoop
het leven oppakken
elk telefoontje, kaartje, bloemetje:
geeft toch een beetje hoop! Toch …