Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan. Op vrijdagavond 2 november 2012 om 19.00 uur zal emerituspastor Zandbelt voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van het afgelopen jaar. Na afloop van de viering zal het gedachteniskruisje  worden uitgereikt aan de familieleden van deze overledenen. Evenals vorig jaar gaan wij daarna in processie naar het kerkhof en zal de pastor de graven van al onze  overledenen zegenen.

Voorafgaand aan de viering worden er in het kerkportaal grafkaarsen verkocht á € 2,50 die u kunt plaatsen op of bij het graf van uw dierbare.