Andersoortige vieringen: “Ook onze toekomst”

In het jaar 2012 zal er in de parochie zoals u allen gelezen of gehoord  hebt het nodige veranderen. Zeker wat betref de liturgie is dat voor velen even wennen. Voor de parochianen die niet vaak deelnemen aan de weekend- liturgie zal het verschil waarschijnlijk minder ingrijpend zijn. Velen zijn lid van een geloofsgemeenschap omdat ze zich verbonden voelen met het  Christendom en iedereen heeft daarvoor zijn eigen achtergrond.

Ook de  beweegreden om al dan niet deel te nemen aan vieringen of parochiële activiteiten is voor iedereen persoonlijk. Bij de start van het Liturgisch Centrum willen we naast de Eucharistie ook andere vormen van samenkomen verder ontwikkelen, in Zutphen én in de andere geloofsgemeenschappen.

We willen parochianen en niet parochianen andersoortige vieringen aanbieden, die zowel katholieken als niet-katholieken aanspreken. We denken dan aan vieringen waarin, gebed, meditatie, bezinning, muziek, expressie of een combinatie van die mogelijkheden worden benut om met elkaar zinvol samen te komen en stil te staan bij ons gelovig zijn.

Er zijn wellicht al een aantal andersoortige vieringen bij u bekend: De Kruisweg op Goede Vrijdag, Vespervieringen, Taizé-vieringen, Thomasvieringen, Oogstdankvieringen, de MaOr stilte vieringen, St Maarten viering, meditatie rond een icoon of een tekst. Het zijn allemaal voorbeelden van een andere manier van vieren.

We willen andersoortige-vieringen verder gaan ontwikkelen en uitwerken. Daarvoor willen we  peilen aan welke vorm(en) nog meer gedacht kan worden, welke vormen u zullen aanspreken en welk tijdstip uw voorkeur heeft . Mogelijkheden voor dat laatste zijn: de zaterdagavond , 17.00-18.00 of 19.00-20.00 uur, de zondagavond of een avondviering door de week.

Wilt u meedenken? Laat het ons dan weten.

De “Werkgroep Andersoortige Vieringen”, bestaat momenteel uit: Marian Storteler, Gerry Spekkink, pastor Jaap van Kranenburg en Margriet te Morsche.

U kunt zich melden bij
[email protected][email protected] of [email protected]