Benoeming diaken Leon Everts

Beste medegelovigen,

Verheugd delen wij u mee dat onze bisschop, monseigneur Eijk, een nieuw lid heeft benoemd voor ons pastoraal team. Zijn naam is Leon Everts, hij is diaken en zal het profiel Diaconie gaan behartigen in een fulltime aanstelling. Hij begint per 1 oktober a.s.  Zijn benoeming maakt het team weer compleet na het vertrek van de heer Wil Matti, nu ruim een jaar geleden.

Diaken Everts is 56 jaar, hij heeft ervaring als districtscatecheet en als pastoraal werker in de parochies van Steenwijk en omstreken. De laatste jaren werkte hij als aalmoezenier bij Defensie.

De presentatieviering zal plaatsvinden op vrijdag 30 september 2011.
Hierover zal het pastoraal team en parochiebestuur van de HH. Twaalf apostelen  u nog nader berichten.