Bijbelschilderkunst in de Gouden Eeuw

in het Catharijneconvent, tot 4 september 2011

Bijbelverhalen komen steeds meer in de belangstelling te staan in de 16e en 17e eeuw. In de zestiende eeuw dienen schilderijen meestal voor het opwekken van devotie. Dat verandert. Kunstenaars gaan spannende geschiedenissen uit de Bijbel uitbeelden.
Het schilderen van verhalen, de historieschilderkunst, behoort in de Gouden Eeuw tot de hoogst gewaardeerde kunstvormen. Eerst ligt de klemtoon op het hele verhaal waarbij allerlei details worden uitgebeeld. Later komt de nadruk steeds meer te liggen op het uitbeelden van een heftige gemoedstoestand.
Ook Rembrandt staat bekend om zijn voorkeur voor Bijbelse thema’s. Hij en zijn volgelingen schilderen vooral taferelen die een dramatisch moment, een afscheid, een terugkeer of een plotselinge ontmoeting met een engel in beeld brengen. Centraal in dergelijke werken staat de heftige emotie die de hoofdpersoon beleeft.

De bezoeker kan zijn of haar eigen Bijbelkennis opfrissen aan de hand van prachtige schilderijen uit de Gouden Eeuw. Ook de Bijbelverhalen die worden uitgebeeld komen uitgebreid aan bod. Het belooft een zomer vol verhalen te worden.

Voor meer informatie: www.catharijneconvent.nl