Blijft het parochiesecretariaat in Joppe bestaan?

In het kader van de fusie van de 12 parochies van ons parochieverband zijn er vele vragen. De komende maanden zal er maandelijks één vraag worden beantwoord door het bestuur.

Na de fusie blijft de lokale gemeenschap Joppe zoals het is.

Het heeft de voorkeur van het kerkbestuur dat het parochiesecretariaat in Joppe blijft bestaan, mits het financieel toelaatbaar is.

Er zullen werkzaamheden naar het centrale secretariaat van het parochieverband worden overgeheveld, maar er blijven lokale werkzaamheden die in Joppe door ons parochiesecretariaat worden afgehandeld. Zo is mevrouw van M. van Ommen, voor velen Magda, het aanspreekpunt op de pastorie. Telefoontjes beantwoorden, mensen te woord staan, bestellingen en administratieve- en secretariële handelingen zullen door haar worden gedaan.

Het blijft belangrijk dat de kerk in Joppe voor u aanspreekbaar is.

Beste parochianen,

Pastoraal werker Jaap van Kranenburg is voor onbepaalde tijd afwezig wegens ziekte.

U wordt verzocht geen contact met hem op te nemen.

Indien noodzakelijk kunt u contact opnemen met uw eigen parochie(secretariaat) of met de secretaresse van het Pastoraal Team, mevrouw M. van Ommen.


Pastoraal Team

Parochieverband Graafschap Zutphen