Boeiende koffie-ochtend 8 mei over Klein Sion

Afgelopen woensdag 8 mei hadden we alweer de laatste koffieochtend voor de vakantieperiode.

Eerst was er koffie met een heerlijke door Janny gebakken cake. Met een groot aantal, 36 personen, konden we net allemaal een plaatsje vinden in de pastorie. Daarna gingen we naar de kerk en via een powerpoint presentatie kregen we een mooie en levendige uitleg over de historie en de nieuwe plannen van de voormalige abdij Sion in Diepenveen. De heer Peter Dullaert vertelde met veel humor. Er is al veel gerealiseerd. Je kunt het klooster op bepaalde tijden al bezoeken.

De nieuwe naam is Klooster Nieuw Sion en alle informatie is te vinden op hun website. Er moet natuurlijk ook nog erg veel gebeuren. Met veel vrijwilligers werken ze aan een 5 jaren plan. Daarvoor is ook veel geld nodig en bij het dankwoord voor deze mooie ochtend konden we hem via een vrijwillige bijdrage van de aanwezigen € 203,00 overhandigen.

’s Avonds via een telefoongesprek dankte de heer Dullaert nogmaals voor de prettige ochtend in Joppe en voor de mooie bijdrage.
Het was zeker een geslaagde ochtend.

Woensdag 11 september
Misschien wilt u ook een keer komen op zo’n gezellige koffieochtend ?
De volgende ochtend is op woensdag 11 september. Informatie hierover komt in de Nieuwe Onderweg en in de Nieuwsbrief. U hoeft zich niet aan te melden, maar het is wel fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt worden graag een telefoontje naar: Puck Vork : 0575-490500  of  Janny Engelsman : 0575-490434.