40 jaar Buitenkerststal

Het team dat de kerststal bouwt, met derde van links Jos Hafkamp.

Het team dat de kerststal bouwt, met derde van links Jos Hafkamp.

Al weer voor de 40tigste keer wordt er bij de kerk een buitenkerststal gebouwd door een 12-tal vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Jos Hafkamp coördineert de bouw zodat met Kerst een mooie buitenkerststal is te bewonderen in de bosrijke omgeving van Joppe.

De coördinator

Jos, die sinds 1976 met zijn vrouw Trees in Joppe woont, heeft een schildersbedrijf gehad, dat nu ten einde loopt. Jos vertelt dat er weinig tijd was voor sociale activiteiten. Echter toen Greet van Tongeren Jos vroeg dit te gaan doen was het zijn vrouw die hem aanspoorde iets voor de kerk te gaan doen. Jos: ‘Ik doe ’t nu dan ook met veel plezier voor de vijfde keer dit jaar en werk met enthousiaste en kundige vrijwilligers aan dit project. Voor iedereen is een plekje. Zo ook voor de twee scholieren van het Baudartius College uit Zutphen. De jongens werken gewoon mee in het kader van hun maatschappelijke stage en doen hier hun ervaring op als vrijwilliger. We hebben echt een gemoedelijk clubje en Trees zorgt voor de koffie/thee en lekkers. En op de laatste zaterdag voor Kerst eten we gezamenlijk snert. Het is gewoon leuk!’

De aanpak

Jos: ‘Met giften als hout voor de bouw van Harry Leunk uit Laren of het riet voor op het dak van de firma Schrijver uit Joppe en meer wordt de stal jaarlijks gebouwd. Het is ieder jaar niet echt anders maar het wordt wel helemaal in elkaar gespijkerd. Het is niet standaard. We werken op de vier zaterdagen in de Advent zodat op 24 december de stal kan worden ingericht. De schapen en de ezel, die tijdelijk worden aangeboden en de kameel, die wordt gehuurd, worden dan ook gebracht. De aanwezigheid van de kameel is mogelijk door de gulle giften van vele bezoekers.’

Joppebloazers

Op 1ste en 2de Kerstdag komen de Joppebloazers en luisteren het bezoek op met de d’ Olde Roop. Zij blazen op een midwinterhoorn. De klanken worden met klanken beantwoord en daarmee kondigen zij de geboorte van het kind Jezus aan.

Wees welkom

Vanaf 24 december tot 2 januari is de buitenkerststal te bewonderen en te aanschouwen. De kerk is op de twee kerstdagen open waar ook binnen de kerststal is te bekijken. Daarna is het mogelijk in het kerkportaal een kaarsje op te steken bij Maria of de Heilige Antonius.

De kerststalbouwers wensen u een Zalig Kerstfeest en veel kijkplezier.

Samen Vieren? Bekijk onze viereningenkalender →