Buurte mak’n met Baak

De Sint Martinusparochie van Baak heeft ongeveer 700 parochianen en bestaat uit de dorpen Baak en Toldijk.  Van oorsprong is Baak katholiek en Toldijk hervormd. Nu zal de verdeling ongeveer gelijk zijn. De kerk is gesticht door de  familie van der Heijden die op Huize Baak woonde. Het kerkgebouw wordt wel de Parel van Baak genoemd.  De Vrienden van de Parel van Baak, zetten zich in om het kerkgebouw met de opbrengsten van rommelmarkten openstelling en rondleidingen in stand te houden.  In 2006 is de restauratie van de kerk gereed gekomen. De kerk is met een glazen wand in tweeën gedeeld. Het voorste gedeelte is het liturgische deel.  Voor het schip van de kerk wordt nog een bestemming gezocht. Een dorpshuis zou een mogelijkheid zijn.

Een dierbaar plekje in de kerk voor veel mensen is Maria van Altijd Durende Bijstand, die meteen links hangt  als je de kerk binnen komt. Ook de gebrandschilderde ramen zijn prachtig. Vooral het raam van de heilige Martinus, dat bij binnenkomst recht vooruit hangt is geweldig!

Bij een gemiddelde Eucharistieviering komen 50 mensen.

Eéns in de maand is er koffiedrinken ná de dienst en dan blijven er steeds meer mensen meedrinken omdat het toch prettig is om elkaar op een andere manier tegen te komen. De pastoraatgroep speelt dan voor gastvrouw, want dit is dé manier om met elkaar in contact te komen.

Een speciale viering is de Oogstdankviering, die ééns in het jaar, in Augustus, gehouden wordt  bij de veldkapel aan de weg tussen Wichmond en Baak. Het kapelletje is ooit opgericht door de Katholieke Boeren, later heeft LTO het overgenomen en nu zijn  de vieringen oecumenisch. Op huize Baak wordt ook eens per jaar de contactdag voor zieken en ouderen van omliggende parochies samen gevierd. En dan is er het  feest van St. Maarten op 11 november. Dan is er  een viering  in de kerk met aansluitend  optocht met lampionnen,  fanfare voorop  en chocolademelk toe.

In de parochie zijn 146 vrijwilligers actief waarvan velen met dubbele petten op. Er zijn 4 kosters waarvan er één hoofdkoster is, die de zaak coördineert. Ook met misdienaars en acolieten is Baak niet slecht bedeeld. Na de Eerste Heilige Communie wordt de kinderen gevraagd om misdienaar te worden. En na het Vormsel worden de jongeren aangemoedigd om naar TeenerTime in Zutphen te gaan. Ze worden per mail actief  aangezet om mee te doen, er wordt vervoer geregeld  en ook op school wordt de gelegenheid gegeven om er over te vertellen.

Op school wordt ook onder schooltijd zowel de Eerste Heilige Communie als het Vormsel  klassikaal voorbereid.

De nieuwe pastoraatgroep heeft  voldoende mensen en gelukkig ook jongere mensen. Ze denken  dat het mogelijk moet zijn dat de pastoraatgroepen van  de vier kleinere parochies van Baak, Steenderen, Olburgen en Vierakker (de Vierslag) het jeugdbeleid gezamenlijk oppakken en de jongeren er bij houden zodat ze niet op weg naar volwassenheid het contact met het geloof verliezen.  De pastoraatgroep denkt dat ze echt de ogen en oren van de parochie kunnen zijn. De contacten zijn goed en men weet hen te vinden. De nieuwe parochie wordt met vertrouwen tegemoet gezien. De aanvankelijke negatieve houding is wel over.  Het karakter  van de geloofsgemeenschap  kan gekenschetst worden als betrokken.  De sfeer is heel goed en het is net als bij voetballen; je kunt afwachten of de bal naar je toe komt, maar je kunt ook naar de bal toelopen;  in Baak wordt naar de bal toegelopen.