Buurte mak’n met Keijenborg

De parochie St. Jan de Doper ofwel H. Johannes de Doper heeft ongeveer 2.500 parochianen en er komen zo’n 150 kerkgangers als er zondags Eucharistieviering is. Geografisch beslaat de parochie de plaatsen Keijenborg, Velswijk en Zelhem, Halle en Toldijk. Al met al een groot oppervlak.

De bevolking van Keijenborg is voor 90% katholiek, er is maar één kerk en dat is de katholieke kerk en er is ook maar één basisschool en dat is de katholieke. In Velswijk is een openbare school en Zelhem is gezegend met diverse scholen en wel 9 verschillende kerken. De parochie Keijenborg is in een ver verleden gesticht door een missionaris van het bisdom Münster. Vóór die tijd werd er gekerkt in ‘Zelehem’ waar de Lambertikerk toen nog katholiek was. Via een schuilkerk uit 1531 en een waterstaatskerk uit 1839 komen we bij het huidige kerkgebouw dat uit 1932 stamt.

De 300 vrijwilligers hebben bij elkaar zo’n 459 vrijwilligerstaken. Dat is allemaal op papier gezet in de tijd van pastoor van Zanten. Die had maar één huishoudster en zag in dat het onmogelijk werd om alle taken vanuit de pastorie te willen regelen. De Keijenborgers zijn wat terughoudend en willen graag gevraagd worden om deel te nemen aan één van de werkgroepen, maar dan ze doen het wel met overgave. De werkgroepen werken volgens het opgestelde  beleidsplan. In 2010 zal er een pastoraatgroep actief worden.  Ze  zijn dan de oren en ogen van de pastores en de parochie. Ieder jaar wordt  er voor de vrijwilligers een fietstocht georganiseerd, voorafgegaan door een viering, waarin diegenen die zoveel jaar meedoen in een werkgroep met iets aardigs verrast worden.

In het dorp  Keijenborg worden nieuwkomers in de parochie gemakkelijk opgenomen, maar in Zelhem bijvoorbeeld, wat dicht bij de parochies van Doetinchem en Lichtenvoorde (Mariënvelde) ligt, is het niet zo vanzelfsprekend dat nieuwe inwoners er voor kiezen om in Keijenborg te kerken.

Op donderdagmorgen is er een inloopmorgen; een viering met koffiedrinken na. Het pastores team levert de teksten aan voor de dienst, maar hij wordt uitgevoerd door een vaste groep eigen mensen. Er zijn zo’n 15 tot 20 deelnemers. Ook de kerktelefoon wordt goed gebruikt, door wel 17 mensen.

De gemeenschap is hecht en ze houden tradities in ere. Er is een rijk verenigingsleven. Ook de schutterij heet St. Jan de Doper  en rond 24 juni, de feestdag van Johannes de Doper wordt de Keijenborgse kermis gehouden. Een dierbaar plekje in de kerk is het priesterkoor, waar ook de koren staan te zingen. Vandaar uit kun je het raam achter in de kerktoren zien, waarin een afbeelding van Maria met het kindje Jezus staat en waar het licht prachtig doorheen valt. Er zijn wel vijf koren, die om de beurt een weekeind in de maand zingen, maar waarom zijn er niet altijd  5 weekeinden in een maand? Een goede reden om de kerk eens te bezoeken zijn de muurschilderingen. Het zijn grote, niet erg bonte schilderingen. Je kunt je eigen verbeelding er op los laten en je laten meevoeren met de rust  die van de schilderingen afstraalt. Afgelopen jaar werd tijdens de Achterhoekse Vierdaagse de kerk opengesteld. De lopers hadden kennelijk behoefte aan een moment van stilte en kwamen en masse binnen. Ze konden een intentie opschrijven en een kaarsje opsteken en daar  werd veel gebruik van gemaakt.

Door de week is meestal de Mariakapel open. Van daaruit kun je door een hekwerk de rest van de kerk zien. In de kapel hangen kruisjes van degenen die het afgelopen jaar overleden zijn en wiegjes van alle dopelingen van de afgelopen tijd.  Je kunt een kaarsje branden en er hangen foto’s van de laatste groep communiekantjes en vormelingen. Het is de parochie in het klein. Helaas is er geen vast tijdstip voor de  eucharistieviering. De kerkgangers zouden maar wat graag meer regelmaat hebben, maar dat kan niet meer gegarandeerd worden.

De nieuwe parochie wordt met vertrouwen tegemoet getreden. Het biedt kansen, kennis van andere werkgroepen kan met elkaar gedeeld worden. Bijvoorbeeld, door de samenwerking van de parochies leerde men hoe de kerktelefoon beter kon werken. Maar ook de vastenactie kan samen gedaan worden en zo zijn er  nog meer mogelijkheden.