Buurte mak’n met Lochem

De St. Josephparochie in Lochem heeft zo’n 1900 parochianen en omvat het stadje Lochem en de dorpen Laren en Barchem. Op een inwonertal van 18.000 inwoners is dus 10 % katholiek tussen heel veel andere gezindten. Het is een stadse parochie. Het stadje is groot genoeg om anoniem te blijven, mocht je dat willen en klein genoeg om het parochieleven gezellig te maken.

Het kerkgebouw is  51 jaar oud. Een modern gebouw met de toren ernaast. Vóór die tijd stond er een charmant kerkje, gesticht door de freule van Dorth tot Medler, wat afgebroken is omdat de babyboomers eraan kwamen. Bij nader inzien had men er nu mooi ingepast. Beelden van Cuijpers uit de oude kerk zijn ondergebracht bij het Heilige Beeldenmuseum. Het gebouw voelt vertrouwd omdat  ieder zijn eigen herinneringen daar heeft liggen. De Lochemse kunstenaar Henk Carlier heeft de mooie glas-in-lood ramen gemaakt in de Mariakapel. De Mariakapel is ondanks de eigen ingang niet dagelijks geopend, omdat men niet in staat is permanent toezicht te houden.

Wel 219 vrijwilligers zijn actief in de parochie. Ze zijn er trots op dat zoveel parochianen een steentje bijdragen aan de instandhouding van de St. Josephparochie. Voor nieuwe klussen kunnen ze putten uit een bestand van vrijwilligers, dat zorgvuldig bijgehouden wordt. De contacten worden onderhouden en eenmaal per jaar wordt er een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Twee ochtenden in de week werkt er een secretariaatsmedewerker die geassisteerd wordt door een gastheer of gastvrouw. Dat maakt het veel persoonlijker voor de bezoeker. Alle facilitaire zaken worden als vanzelfsprekend gedaan door de diverse groepen. Zo werken de drie kosters heel goed samen en verzetten veel onzichtbaar werk.

Bij een Eucharistieviering zijn er zo’n 120 mensen aanwezig, bij een W&C viering iets minder.  Na elke viering wordt achter in de kerk koffiegedronken. Daar blijven veel mensen voor ná. Het is ook meteen een goed contactmoment voor het bestuur en voor iedereen die wat kwijt wil.

Er is nog geen officiële pastoraatgroep, maar officieus werkt het al wel. In het parochiebestuur is elk lid contactpersoon voor een aantal werkgroepen. De constructie van een ongedeeld bestuur willen ze in de nieuwe constellatie houden, want het werkt erg goed zo. In alle groepen zit veel deskundigheid en de leden van de liturgische werkgroepen zijn goed toegerust. Dat vindt zich terug in kwalitatief hoogwaardige W&C-vieringen,  avondwakes en uitgeleidediensten. Het bezoeken van zieken en bejaarden wordt verzorgd door een werkgroep die onder diaconie valt.

In verhouding zijn er weinig jongeren actief. Een poging met een jongerenbandje in de kerk trok een volle kerk maar weinig jongeren. Ze blijven invalshoeken zoeken voor deze groep. Er is geen kindernevendienst, maar er zijn wel familievieringen, die met kinderen voorbereid worden. Die kinderen komen van alle basisscholen. De werkgroep familievieringen zorgt hier volledig zelf voor. Dit jaar zijn de Eerste Communie en het Vormsel samen met Joppe gevierd. Een prettige samenwerking! Elke twee maanden wordt er een doopviering gehouden en dan zijn er meestal wel kinderen die gedoopt worden. De koren zijn de trots van de parochie. Het gemengde koor zingt zowel Nederlands als Latijn en het jongvolwassenkoor zingt alleen Nederlands. Ze hebben elk een eigen publiek.

Lochem is niet  negatief geweest ten aanzien van de fusie, wel zijn er veel kritische vragen voorbij gekomen. Men zag in dat ze voorbereidt moeten zijn op de toekomst. De kerkgemeenschap hecht grote waarde aan de eigenheid van hun gemeenschap. Als die kan worden behouden, ondersteund met een eigen parochieblad, dan kan samenwerking en uitwisseling met de andere parochies op het gebied van liturgie en voorbereiding van de sacramenten een aanwinst zijn.