Buurte mak’n met Vorden

De parochie Christus Koning heeft zo tussen de 250 en 400 betalende parochianen. Het dorp is overwegend Hervormd met ook nog een kleine groep Gereformeerden. Bij de parochie Vorden hoort ook de Kranenburg met zijn grote katholieke kerk H. Antonius van Padua. Vroeger was de relatie  andersom. Toen was de Kranenburg de katholieke enclave met een kerk die in 1856 gebouwd is door de familie van Dorth tot Medler. De katholieke Vordenaren gingen in Kranenburg ter kerke en ook de kinderen gingen daar naar de katholieke school. Toen door de bouw van nieuwe wijken in Vorden het aantal katholieken toenam, is in 1963/1964 de Christus Koningkerk gesticht. Ook werd in Vorden een nieuwe katholieke basisschool gestart. Het dorp Kranenburg groeide niet en rond het jaar 2000 heeft het kerkbestuur besloten om het accent van de parochie te verleggen naar Vorden.

De kerk op de Kranenburg is ter beschikking gesteld van de Stichting die er een Heiligenbeeldenmuseum gesticht heeft.  Het klooster naast de kerk op de Kranenburg is nooit eigendom van de parochie geweest, maar van de Franciscanen. In 1902 heeft de parochie de grond daarvoor verkocht voor 10 cent per m² (!).

Er zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief, tezamen vervullen ze driehonderd vijfenzeventig functies. Dat is uitgeschreven in een beleidsplan waarbij ook een inventarisatielijst hoort van welke vrijwilliger in welke groep zit. Eén maal per jaar is er een parochieavond, die enerzijds gebruikt wordt om de mensen te informeren, bij te praten over de actuele ontwikkeling  en anderzijds benut wordt om de vrijwilligers te belonen voor hun inzet. Er wordt bijvoorbeeld een leuke spreker uitgenodigd en er  is  wel eens katholiek Bingo gespeeld. Dat is een spel, waar met  de beamer vragen over katholieke onderwerpen geprojecteerd worden, waar dan letters uit voortkomen, die een woord vormen. De eerste wie het woord heeft roept Bingo en wint.

Vorig jaar was er een borrel en daarbij  hebben alle 7 koren een nummer ten gehore brachten. Daardoor was het lekker druk. De kwaliteit van de koren ligt hoog en de akoestiek in de kerk is goed. Veel leden van het ene koor zingen ook in een van de andere koren. Ze worden in onderling overleg wel een half jaar van te voren ingeroosterd.  Er zijn meerdere kosters, waaronder een hele jonge, die al vanaf jongs af aan heel trouw  kostert.

Er is nog geen officiële pastoraatgroep, maar al wel  een groep  die tot januari 2010 ad interim werkt. Voor de bemensing van zowel de pastoraatgroep als de locatieraad zijn wel mensen benaderd, maar de animo is nog niet groot.

Een belangrijke moment is het koffiedrinken na de kerkdienst. Veel mensen blijven napraten en dan voelt het als een echte gemeenschap. Er is geen dagkapel die door de week bezocht kan worden, maar als het secretariaat aanwezig is komen er toch  regelmatig parochianen die dat weten en die graag even bidden.

Er is weinig verschil tussen bezoekersaantallen bij Eucharistievieringen of bij Woord en Communiediensten, maar de middenmoot van mensen met opgroeiende kinderen komen relatief weinig. Alleen als het jongeren of kinderkoor zingt komen de ouders. Op school blijkt dat veel ouders hun kinderen niet actief katholiek opvoeden. Dit maakt het moeilijk om de jeugd te binden aan de kerk. Na de Eerste Heilige Communie haken veel jongeren af of anders na het Vormsel. Er zijn nauwelijks misdienaars onder de 18 jaar.

Het kerkgebouw wordt met regelmaat gebruikt voor optredens en concerten, dit trekt toch ook weer katholieken naar het gebouw, die de loop naar de kerk een beetje ontwend zijn.

Wat de fusie betreft; er is al een goede samenwerking met Lochem en met Ruurlo bij  de voorbereiding van huwelijken, daarvoor hoeft niet gefuseerd te worden. Hopelijk komen er nog meer voordelen uit de samenwerking.