Dankwoord en even voorstellen

Dankwoord

In het vorige parochieblad heeft het kerkbestuur al aangegeven per 1 januari 2010 te stoppen met de werkzaamheden omdat onze parochie in Joppe is overgegaan in de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben wij afscheid genomen van Piet-Hein Cremers, Michael Moormann, Corry Giesen, Gemma van der Linde, Bertus Haarman en René Schiphorst en hen bedankt voor de inzet voor de parochie.

Wij wensen Piet-Hein en Corry succes en wijsheid bij hun werk in het bestuur van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Voorstellen

Bij het samengaan van Joppe met 11 andere parochies is er geen sprake meer van een parochie in Joppe maar van een geloofsgemeenschap met een locatieraad.

De locatieraad bestaat uit: Jan Wagemans (voorzitter), Jan Roes (penningmeester), Lolita Hesselink (secretaris) en de leden Wim Noordman en Willem Achtereekte (verbinding met Pastoraatsgroep).

Op 7 januari 2010 zijn de Locatieraad en Pastoraatsgroep voor het eerst samengekomen om kennis te maken en een vergaderschema afzonderlijk maar ook gezamenlijk op te stellen.

Ook werden een aantal afspraken gemaakt om samen op weg te kunnen gaan in onze geloofsgemeenschap.