Dankwoord van Diaken Leon Everts

Met vreugde in mijn hart kijk ik terug op een mooie presentatieviering van vrijdagavond 30 september in de St. Jan te Zutphen.  Prachtig vond ik het gezongen Laudate Omnes Gentes, laudate Dominum. Je voelde gewoon, dit koor zingt dit van binnen uit. Zo’n koor brengt een vonk over. Ik was ontroerd en werd er stil van.
In de viering heb ik opnieuw mijn belofte gedaan om als diaken de kerk te dienen. De goede sfeer in mijn eerste contacten met het pastoraal team werd zichtbaar en tastbaar in deze viering. Samen dienen we de kerk. Niet alleen met het pastoraal team, maar ook met het breed parochieel team. Met deze viering zijn we goed uit de startblokken vertrokken.Na de viering een kennismaking met koffie en iets lekkers. Uit alle windstreken van ons gebied waren mensen erop afgekomen. De parochie bestaat uit vele kleine locaties, dat is niet een punt van zwakte, maar van sterkte. God is klein begonnen. Toch? Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit van elke locatie.  Het evangelie laat dit verschillende keren zien. U kent vast wel van de gelijkenis van het mosterdzaadje en in het Matteüs evangelie belooft Jezus: “Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn, ben ik in hun midden” (Mt. 18,20) Twee of meer! Het evangelie geeft ook aan wanneer Hij in ons midden is: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”  ( Joh. 15,13).

Als pastoraal team en het breed parochieel team staan we voor uitdagingen. Die gaan we aan. Soms horen we zeggen: we nemen afscheid van een volkskerk en we gaan naar een kerk van vrijwilligers. Het kan zo zijn. Toch moeten we goed luisteren naar de Heilige Geest om er achter te komen waar er voor onze grote parochie HH Twaalf Apostelen kansen liggen. Die zijn er zeker. Eind november wil ik naar het pastoraal team mijn indrukken kenbaar maken van mijn eerste twee maanden. Voorstellen heb ik nu al. We moeten het goud zoeken in de grond waarop we staan. Ik kan u zeggen: er ligt goud. En wel 24 karaats.

Ik hoop u spoedig te ontmoeten. Het zal nog wel een tijdje duren voordat ik in alle locaties en hun kerken  geweest ben. De ene kerk is nog mooier dan de andere en dat in een bijzondere streek.  Dank aan het parochiebestuur en het pastorale team voor het binnenhalen van mij als diaken. Dank aan u allen

U kunt op mij rekenen!

Diaken Leon Everts