Diakenwijding en Presentatie

Graag wil ik, mede namens Maria, op (ook) deze wijze iedereen van harte bedanken: mede-parochianen, pastoresteam, kerkkoor, kerkbestuur, vrijwilligers en nog vele anderen. Bedanken voor uw aanwezigheid tijdens mijn diakenwijding in Utrecht. Bedanken voor uw betrokkenheid in de voorfase naar de wijding. Bedanken voor uw aanwezigheid bij de presentatie in de kerk van Joppe. Vele kaarten, brieven, boeken, bloemen en andere cadeau’s heb ik mogen ontvangen. Maar wat nog belangrijker is, is dat ik een mooi bedrag heb kunnen overmaken naar het project ‘schoolboeken voor de jeugd’ van Tirana in Albanië. Mijn jeugdvriend Don Henry Veldkamp die daar priester is, is er heel blij mee. Hij zal het aan de jongeren aldaar besteden. Aan jongeren die heel graag willen studeren en hun land opbouwen, hetgeen hard nodig is. Wij waren zomer 2009 in Tirana bij Don Henry op bezoek en hebben met eigen ogen kunnen zien hoe graag jonge mensen zich willen ontwikkelen. Maar geldgebrek weerhoudt hen van een goede scholing waar ze recht op hebben. Een onvergelijkbare situatie in vergelijking Nederland.

Intussen is de Geest die rondom alle plechtigheden volop werkte tot ‘bedaren’ gekomen (ik hoop niet lang). Mijn agenda vult zich gestaag met afspraken t.b.v. het parochieverband Graafschap-Zutphen (HH.Twaalf Apostelen). En meteen al diende zich een diaconaal debacel aan: de opheffing van Stichting Radar te Zutphen en omstreken. Een stichting die zich inzet voor mensen met een psychische stoornis. Radar helpt hen aan dagbesteding en reïntegreert hen terug naar de maatschappij. In Zutphen is (was?) een inloophuis het Zutphens Dack. Als u dit (jan. 2010) leest hoop ik dat door alle aangekondigde acties en gesprekken er weer licht gloort aan de horizon voor juist deze mensen. Laat ook hier de werking van de Geest merkbaar worden.

In de Adventstijd richten wij ons waakzaam op de komst van het Jezuskind, Christus onze Heer. Laten we de paden effenen om Hem te ontvangen in en na de Advent en ook na de Kersttijd. Laten we ook de paden effenen voor al die mensen die onze hulp nodig hebben. Tenslotte maken we ons geloof dan echt zichtbaar. Ik hoop u in Gods naam nog vele malen, waar dan ook, te ontmoeten in het grote parochieverband. Een grote parochie (2010) waar eenheid in verscheidenheid werkelijkheid moge worden. Zoals het Pastoraal Beleidplan door al haar activiteiten heen zegt: “God is dichterbij dan je denkt”.

Zalig Nieuwjaar!

Hartelijke groet,

V. Theo. Th. ten Bruin, diaken