Diakenwijdingen

Het Pastoraat Team verheugt zich dat:

op zaterdag 21 november, de heer Theo ten Bruin,

tot permanent diaken is gewijd, en dat

op zaterdag 12 december, 10.30 uur, pastor Anton ten Klooster, tot transeunt.diaken gewijd zal worden, op weg naar zijn priesterwijding in mei 2010.

Diakenwijdingen zijn in de Kathedrale Kerk Sint Carharina te Utrecht en alle parochianen zijn van harte uitgenodigd voor de diakenwijding van pastor Ten Klooster op zaterdag 12 december!

Beide diakens krijgen een benoeming binnen ons parochieverband.

De diakens zullen in ons Parochieverband zelf voorgaan in een Woord- en Communieviering, maar zullen ook als diaken van dienst regelmatig mede voorgaan met een priester.

Vandaar dat u regelmatig in het Liturgisch Rooster twee voorgangers voor een viering ingeroosterd ziet staan.

Een ‘diaken van dienst’  zal enkele taken van een priester overnemen, zoals daar zijn; Evangelie lezen, Verkondigen, en de Altaartafel klaarmaken voor de Eucharistie.

Wij hopen dat de diakens veel vreugde en voldoening mogen vinden in hun roeping.

Namens het Pastoraal Team,

F.G.C.M. Hogenelst, pastoor