Dieren in onze parochie

door Wim Verholt

Ieder jaar passeren regelmatig een aantal speciale gedenkdagen de kalender. Een van deze dagen wordt besteed aan het dier, Werelddierendag.  Op 4 oktober hebben veel mensen zich bezonnen op het leven en werken met dieren. Al deze dieren, zowel in als om ons huis, zijn afhankelijk van ons, vooral nu we steeds meer ruimte opeisen en de dieren verdringen naar een nauwelijks leefbaar territorium. Ze zijn afhankelijk van onze planologie, van ons natuurbeheer. Daarom is het goed om ons een dag te bezinnen op de rechten van het dier. We zullen moeten beseffen dat we niet alleen maar profiteren van de dieren.

Veel dieren kunnen nog met de grootste moeite hun voedsel verzamelen. Er zijn dieren die zelfs in korte tijd ook nog een wintervoorraad moeten aanleggen zoals bv. de bekende honingverzameling van de bijen. Ook mieren hebben een voedselverzameling diep onder de grond waar luizen als “melkkoeien”worden bewaard en op bepaalde tijden een zoete stof afscheiden als ze door de mieren worden “gemolken”. Behalve luizen zijn er ook mieren die zich beschikbaar hebben gesteld als dragers van de wintervoorraad. Ze hangen opgezwollen als druiven aan de zolder waar ze door soortgenoten worden vol gepompt met druppels honing. Door de indianen worden deze diertjes uitgegraven en graag gegeten. Er zijn nog wel landen waar deze “druiven” op de markt te koop worden aangeboden.

Sommige dieren zorgen voor een vetvoorraad in hun lichaam en houden dan een winterslaap. Een bekend verschijnsel is ook het verzamelen van beukennootjes en eikels door eekhoorns en vlaamse gaaien, maar voor veel dieren is de mogelijkheid van voedsel verzamelen niet doelmatig en zijn ze aangewezen op de restanten die in de natuur overblijven.

Er zijn factoren die deze voedselvoorraad kunnen beperken, vernietigen of onbereikbaar maken, zoals bv. slechte weersomstandigheden tijdens de zomer, sneeuw en vorst tijdens strenge winters, maar bovenal door werkzaamheden van de mens, zoals bespuiten van insecten en wilde planten met bestrijdingsmiddelen.

Al deze en nog vele andere problemen kunnen zich voordoen in het leven van de dieren.
Laten we er op alle dagen eens aan denken en meewerken aan het leefbaar houden van de natuur.