Dieren in onze parochie

(door Wim Verholt)

Kramsvogels

Als u het appeltje voor de dorst te lang bewaard hebt, is het jammer om het in de vuilnisbak te laten verdwijnen, want een rot plekje is voor de vogels geen bezwaar om er eens lekker van te eten. U kunt dus beter de rotte appels in de tuin of ergens buitenaf neer leggen, zodat de dieren er nog van kunnen genieten. Vooral de lijsters en aanverwante soorten, die nu met duizenden uit het noorden zuidwaarts trekken, eten graag van de val-appels die een goede afwisseling vormen op het bessen- en zaadmenu.

Tijdens de lijstertrek komen grote massa`s kramsvogels mee. Deze vogels zien we alleen tijdens de trek, ze broeden hier gewoonlijk niet.

Het formaat van de Kramsvogel ligt tussen de Grote Lijster en de Zanglijster.De kleur van de borst als van de bovengenoemde lijsters, lichte ondergrond met bruinzwarte vlekken. Vleugels en rug zijn bruin, kop en snuit grijsblauw, de staart is bijna zwart.

Het luide tjak, tjak, tjak geroep van deze vogels is tijdens de trek, die altijd in groepsverband geschiedt, goed te horen.

De naam Veldtjakker, die hij in onze streek gekregen heeft, dankt de vogel aan het geluid dat hij voortbrengt. Tijdens de zachte winters blijven ze wel over, en men beweert dat er wel nesten gevonden zijn. Sinds 1900 zijn er 4 nesten waargenomen.

Normaal zijn het doortrekkers, die alleen wat reisproviand inslaan, ze zwerven van boomgaard naar boomgaard. Half oktober is de officiële tijd van aankomst.

Meestal zijn de vorstperiodes in het hoge noorden van invloed op de lijstertrek, we zien dan de zgn. vorstvluchten. In tegenstelling met de eerdergenoemde lijstersoorten, leven ze niet zo graag in de bossen, maar vel meer in het open veld, waardoor ze ook goed zijn waar te nemen. Dichtbij huis zijn ze wel te lokken door het neerleggen van wat valappels. In het veld stropen ze ook graag de meidoornheggen af op zoek naar de donkerrode bessen, die in enkele uren in de Kramsvogelmagen zijn verdwenen.

De pitten in de vrij harde bessen verteren meestal niet en gaan met de uitwerpselen weer de vrije natuur in, waar ze vaak in het voorjaar weer spontaan ontkiemen. Veel bes-dragende plantensoorten worden op deze wijze door de vogels verspreid.

Als de Kramsvogels uw tuin bezoeken en u wilt behalve van de vogels ook van de bessen van Hulst, Lijsterbes e.d. genieten, dan is het wel aan te raden wat zwarte draden door de takken te spannen of een net over de struiken te hangen, want in korte tijd maken de Kramsvogels de struiken “schoon”.

De Kerstvakantie is een goede periode deze vogels te zien en te horen.