Dieren in onze parochie, de Luistervink

door Mieke Geurtsen,
coördinatrice werkgroep Huisbezoek

Al jaren wordt het parochieblad elke maand opgeluisterd met een stukje over de dieren en met name de vogels om ons heen. Toch wil ik het ditmaal graag hebben over een heel bijzondere en ook onmisbare “vogel”, namelijk de Luistervink.

Zoals u wellicht weet is er in onze geloofsgemeenschap een groep vrijwilligers die samen de werkgroep Huisbezoek vormen. Deze werkgroep benaderd alle mensen die 80 zijn geworden met de vraag of zij bezoek namens de kerk willen ontvangen. Het is op zich niet zo ingewikkeld om deze mensen te achterhalen, één druk op de knop en de computer levert een lijst van alle mensen die in een bepaalde periode geboren zijn. Veel moeilijker is het om er achter te komen wie ziek of eenzaam is.

Werd er in het verleden gemakkelijk contact opgenomen met “de pastorie” we zijn nu aangewezen op… u raadt het al: de Luistervinken. Hiermee bedoel ik beslist niet de nieuwsgierige afluisteraar, maar de mensen met een open oor, oog of hart die signalen oppikken bij langdurige ziekte of eenzaamheid en die hier iets aan willen doen. Mensen die ons melden dat iemand in hun omgeving een bezoekje of een kaartje zou waarderen. Te vaak horen we achteraf dat iemand “niets van de kerk gehoord heeft”, maar we zijn echt afhankelijk van uw telefoontjes.

Wilt u alstublieft onze Luistervink zijn. Wie weet kunnen wij samen de eenzaamheid verminderen en het gevoel van in de steek gelaten worden voorkomen.  U mag altijd bellen naar het secretariaat van de kerk tel. 0575-491221 of naar Mieke Geurtsen tel. 0575-494317.

Alvast bedankt.