Doorgeef-icoon voor priesters

In het weekend van 6 en 7 februari hebben we een bijzondere icoon in ons midden… Het is een icoon als vele andere, met een afbeelding van Jezus erop. Maar dit jaar reist de icoon het hele bisdom door, om zo de aandacht te vestigen op het Jaar van de Priester. Paus Benedictus XVI heeft dit jaar uitgeroepen om mensen op te roepen te bidden voor hun priesters en om te bidden om roepingen tot het priesterschap, voor nieuwe priesters dus. En we hopen dat u meebidt!

Want in elke tijd zijn ze nodig: priesters, mannen die God bij de mensen brengen en de mensen bij God. En wel heel bijzonder in de sacramenten. Helaas komen er steeds minder priesters.

En wie doet daar wat aan? Daar kunnen wij iets aan doen! Heel eenvoudig door het te hebben over hoe mooi het priesterschap is, en door uitdrukkelijk te bidden om priesters. Tijdens de weekendvieringen in Vierakker, Borculo, Hengelo en Zutphen doen we dat heel bijzonder. De Christus-icoon is dan aanwezig in de kerk. Rector Kuipers van het Ariënskonvikt zal celebrant zijn in de Eucharistie en in de preek ingaan op het Jaar van de Priester. In de dagen rondom dat weekend zijn er ook enkele activiteiten, waarover elders meer.

Bidden voor priesters is heel belangrijk. Door mijn hele priesteropleiding heb ik me gedragen geweten door de gebeden van veel mensen die me steunden. En ook nu weet ik me gesteund door veel parochianen die voor me bidden. Het is ook wat de Heer van ons vraagt: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt dus de Heer van de oogst om arbeiders!” Naast gebed is het belangrijk om de mooie kanten van het priester-zijn te belichten. Dat ik zelf priester wordt heeft veel te maken met de priesters die me lieten zien dat ze een prachtig leven hadden. Zo mooi, dat wilde ik ook!

Deze campagne om roepingen is niet bedoeld om voor bij te gaan aan het vele goede werk dat door vrijwilligers gedaan word. Wél willen we op een positieve manier aandacht schenken aan het priesterschap. Want een roeping is net als een plantje: het heeft licht en warmte nodig om te kunnen groeien. Daar zetten we ons voor in door te bidden om roepingen en stil te staan bij de waarde van het priesterschap. We hopen dat u mee bidt en blijft bidden om roepingen tot het priesterschap!

Diaken Anton ten Klooster,
kandidaat-priester

Meer informatie: www.jaarvandepriester.nl