Familiebericht

De Doop

De doop van Christus in de Jordaan

Op zondag 10 maart is in de gezongen H.Mis Isabel Walburgis Márta Mes, roepnaam Belle gedoopt door pastor A. ten Klooster.

Belle is dochter van Maarten Mes en Irina Mes-Olijhoek en haar broer is Timme.

Belle, van harte gefeliciteerd en welkom in onze Geloofsgemeenschap!