Familiebericht december 2012

Op zondag 9 december jl. is in Utrecht gedoopt de heer R. Hesselink.
Tevens mocht hij ontvangen de H. Communie en het H. Vormsel.

Wij feliciteren u van harte en bidden om Gods zegen voor u en uw gezin.