Familieberichten

kaarsje bij overlijdenDonderdag 16 oktober is in de heer overleden

de heer Johannes Antonius – Johan – Haarman
weduwnaar van Maria Wilhelmina Logtenberg
op de leeftijd van 76 jaar

De uitvaartviering vindt plaats op woensdag 22 oktober 2014 om 19.30 uur.
De crematie vindt in besloten kring plaats.

de heer Max Felix Driessen
op de leeftijd van 87 jaar

De crematie vindt op 22 oktober te Diepenveen plaats.

Heer geef hen de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hen.
Dat zij moge rusten in vrede.
Amen