Familieberichten

Op zaterdag 28 januari 2016
zullen in het huwelijk treden

de heer Jan Zoomers en mevrouw Trees Schreurs

De huwelijksviering : 11.00 uur
Voorganger : H.G.M. Limbeek, em.-priester
Koor : Ceciliakoor, Broederenkerk te Deventer