Familieberichten

Doopvont ‘doop van Jezus in de Jordaan’

Op zaterdag 17 juni is gedoopt

Sebastian Hiddo Maria van Voorst tot Voorst

zoon van Hiddo Eduard Maria van Voorst tot Voorst en Juliane Spencer Uebel
broertje van Matheus  en  Philip

Familie Van Voorst tot Voorst van harte gefeliciteerd met de doop van jullie zoon en Sebastian welkom in onze midden!

“Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij, behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.” Daarop omarmde Hij ze en zegende hen en legde hun de handen op. Uit Marcus 10, 14-16