Gastkoor uit Schalkhaar

door H.R. van Bruinessen

Tijdens de Woord- en Communieviering op zondag 13 mei, 9.30 uur, welke zal worden voorgegaan door de heer W. Achtereekte, zal deze viering muzikaal worden verzorgd door het Brugkoor van de H. Nicolaasparochie te Schalkhaar.

Het Brugkoor werd op initiatief van de toenmalige pastoor Bomers (voorheen het Spijk te Eefde) op 23 oktober 1986 opgericht om een ‘brug’ te vormen tussen de jongeren en het Gemengd koor, dat uit oudere leden bestaat. Het aantal leden bedraagt thans 33. Het repertoire is zeer gevarieerd, waarbij Antoine Oomen en andere bekende kerkmuziekcomponisten centraal staan.

De muzikale leiding is in handen van de zeer professionele dirigent de heer Rienus Oude Kempers, tevens bekend als zeer bekwaam hoboïst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een pianist.

Wij hopen op zondag 13 mei voor velen van u te mogen zingen, ditmaal begeleid door de klanken van ons fraaie Maarschalkerweerd orgel.