Gebed bij Zaligverklaring Paus Johannes Paulus II

Zondag 1 mei 2011 is Paus Johannes Paulus II in Rome zaligverklaard.
Hieronder treft u het gebed aan wat gebeden is op zondag 1 mei.Heer Jezus Christus,
U in wie de Goddelijke Barmhartigheid tot ons komt,
U bent de Herder van uw Kerk en leidt en hoedt ons.
U heeft uw Kerk gegrondvest op de apostelen
en Petrus aangesteld om uw kudde in uw Naam te weiden.
Daartoe heeft U kardinaal Karol Wojtyla uit Polen geroepen
om de opvolger van de apostel Petrus te worden.
Wij danken U voor zijn leven, voor zijn pontificaat, voor zijn getuigenis van U.
Wij bidden U, op zijn voorspraak, voor heel de Kerk,
in het bijzonder in ons land;
dat wij mogen groeien in geloof, hoop en liefde,
in eenheid met elkaar en met onze broeders en zusters in Christus
van de andere kerken en kerkelijke gemeenschappen.
Voor onze jongeren bidden wij ook met name,
zij voor wie Paus Johannes Paulus II een bijzondere aandacht had;
dat zij U mogen kennen en bijdragen aan de zending van Uw Kerk,
tot zegen van ons land en deze wereld.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.
Zalige Paus Johannes Paulus II, bid voor ons.
Dat u met uw gebeden ons allen wilt begeleiden.
Door Christus, onze Heer.

Amen.