Gebeds- en Misintenties oktober 2014

biddenZondag 5 oktober  

Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Paula Haarman-ten Have, Martinus Petrus Kimenai, Lev. en overl . fam. Jansen-Jansen, Overl. ouders Jansen-Gabriél, Hein Huis in ’t Veld, Overl. fam. Schiphorst-Brinkhof, Franciscus Ignatius Maria van Haaren, Jaargetijde Albertus Anthonius Roording, Jaargetijde Hans Willem van der Linde, Gerrit Groot Koerkamp, Wilhelmus Antonius Beulink, Louisa Kleijn, Henricus Anthonius Scholten, Albertus  Hulsegge

Zondag 12 oktober 

Lev. en overl. fam. Oosterwegel-Jansen, Johannes Michel Anthonius van den Berg, Lev. en overl.  fam.Nijenhuis- Streppel, Overl. ouders van Putten- Jurna, Pastor van ’t End, Overl. ouders Bot –Beemster, Ceciel Bot, Louisa Kleijn, Henricus Anthonius Scholten, Albertus  Hulsegge

Zaterdag 18 oktober
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Lev. en overl. fam. Koers-Stoer, Bennie Hakvoort, Albertus Rutgers, Johannes Hendrikus Teunissen, Martinus Petrus Kimenai, Geert van der Linde, Annie Hiethaar- Wichers, Ferdinand Geene, Louisa Kleijn, Henricus Anthonius Scholten, Albertus  Hulsegge

Zondag 26 oktober
Johannes Michel Anthonius van den Berg, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Jan de Baar, Martinus Petrus Kimenai, Gerard Brouwer, Jaargetijde Nicolaas Johannes Peters, Louisa Kleijn, Henricus Anthonius Scholten, Albertus Hulsegge

Wat is een Misintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer. Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave
U kunt mis- en gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren.