Mis- en Gebedsintenties december 2012

kaarsje aanstekenHier treft u aan de Mis- en Gebedsintenties voor de komende vieringen.

Zondag 2 december 2012
Overl. fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman–Brouwer
Marinus Anthonie Ravenhorst
Hein Huis in het Veld
Overl. fam. Giebels en Overl. fam. Rutgers
Jan de Baar
Franciscus  Anthonius Maria van Tongeren
Voor een bijzondere intentie
Rosa Christine Lippmann-Born
Berendina Theodora Therisa Eekelder-Brinkhof
Hendrikus  Josephus Adrianus Beekmans
Johannus Fredericus Martens en Hendrika Maria Martens-Bosman
Johannes Michiel Anthonius van den Berg
Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriël
Franciscus Johannes Peters-Sengers

Zondag 9 december 2012
Overl.fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman-Brouwer
Marinus Anthonie Ravenhorst
Lev. en overl. fam .Nijenhuis–Streppel
Hendrikus Josephus Adrianus Beekmans
Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriël
Albertus Rutger
Berendina Theodora Therisa Eekelder-Brinkhof
Marcel Magnee
Rosa Christine Lippmann-Born
Johan Stoelinga
Franciscus Johannes Peters-Sengers
Gerrit Wolters

Zaterdag 16 december 2012
Overl. fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman–Brouwer
Marinus Anthonie Ravenhorst
Jan de Baar
Franciscus Ignatius Maria van Haaren
Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen
Lev. en overl. fam. Koers-Stoer
Johannes Michel Anthonius van den Berg
Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriël
Overl. ouders Assink-Fischer
Frans Wichers
Lev. en overl. fam.Oosterwegel-Jansen
Berendina Theodora Therisa Eekelder-Brinkhof
Hortanse Hemmelder
Hendrikus Josephus Adrianus Beekmans
Rosa Christine Lippmann-Born
Franciscus Johannes Peters-Sengers 

Kerstavond 24 december 2012
Lev.en overl.fam.Hakvoort-Aarnink
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Oostewechel
Geert van der Linde
Bennie Hakvoort
Hein Huis in ‘t Veld
Jan de Baar
Paula Haarman-ten Have
Henk Snoeijers
Hendrikus Wilhelmus ten Broek
Gerard Brouwer

Kerstdag 25 december 2012
Overl. man en Vader
Overl. ouders Bot–Beemster
Ceciel Bot
Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman
Overl. ouders Haarman-Haarman
Pastoor Sloot
Marie Voskamp
Johannes Hendrikus Teunissen
Josephina Johanna Maria Jansen-Gabriél
Overl. fam. Engelsman–ten Bokum
Franciscus Johannes Peters-Sengers

Tweede Kerstdag 26 december 2012
Peter Canisius Jozef Stephanus van den Berg
Overl. fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman–Brouwer
Rosa Christine Lippmann-Born
Marinus Anthonie Ravenhorst
Berendina Theodora Therisia Eekelder-Brinkhof
Hendrikus Josephus Adrianus Beekmans
Pastor van ’t End

Oudejaarsdag 31 december 2012
Albertus Rutgers
Overl. ouders van Putten–Jurna
Overl. fam. Wim Brouwer en Andy en Herman Beltman Brouwer
Jan de Baar
Overl. ouders Wilhelmus Gerardus Bernardus Hulleman en Theodora Johanna Maria Hulleman-Berns
Rosa Christine Lippmann-Born
Berendina Theodora Therisia Eekelder-Brinkhof
Hendrikus Josephus Adrianus Beekmans

Wat is een Misintentie?

De H. Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer:
“Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie en priester te helpen in hun onderhoud. In Nederland gaat het geld van de intenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.
Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.
Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Opgave

U kunt gebedsintenties opgeven bij het secretariaat.  De intenties worden afgekondigd tijdens de vieringen en afgedrukt in de e-nieuwsbrief waarop u zich via internet (www.rkkerkjoppe.nl) kunt abonneren. Een gedrukte versie ligt achter in de kerk. Plaatsing in het nieuwe parochieblad gaat vooralsnog niet lukken gezien de ruime tijd tussen aanlevering kopij en druk.