Gebedsintenties september 2019

De gebeds- en misintenties voor september zijn:

Zondag 8 september
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Hendrika Wilhelmina Maria Dashorst-Baakman, Gerrit Westervoorde

Zaterdag 14 september
Lev.en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Jan de Baar, Albertus Rutgers, Ferdinand Geene, Willem Klunder, Hendrika Wilhelmina Maria Dashorst-Baakman, Gerrit Westervoorde

Zondag 22 september
Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Hendrika Wilhelmina Maria Dashorst-Baakman, Gerrit Westervoorde

Zondag 29 september
Pastor van ’t End, Franciscus Ignatius Maria van Haaren & Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Grondhuis, Hendrika Wilhelmina Maria Dashorst-Baakman, Greet Berghuis-te Boekhorst, Gerrit Westervoorde

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 303 001 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe