Geslaagd

door Jan van Heugten, diaken

Beste medeparochianen,

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat ik door Zijne Eminentie Willem Jacobus kardinaal Eijk tot diaken ben gewijd, nadat ik de diakenopleiding van het Aartsbisdom had voltooid. In 2005 was ik al begonnen aan de studie theologie aan de Fontys Hogeschool. Met vreugde kan ik u mededelen dat ik deze masterstudie heb afgerond. Het waren zeven drukke jaren, waarbij ik voortdurend mocht vertrouwen op de steun van de H. Geest en mijn echtgenote.

Voor de eindopdracht van deze studie heb ik ruimhartige medewerking gekregen van de leden van het pastorale team en van vele parochianen van alle twaalf geloofsgemeenschappen van onze parochie in de vorm van interviews en gesprekken. Ook hebben velen mij gevolgd en steeds hun belangstelling getoond.

Uw steun, spontane medewerking en warme belangstelling hebben mede tot het behaalde resultaat geleid.  Ik wil u hiervoor dan ook van harte danken.