Gezegend Nieuwjaar

Het kerkbestuur wenst u allen in dit eerste nummer van ons parochieblad in 2010 de allerbeste wensen voor 2010. Het bestuur hoopt dat 2010 ons veel goeds brengen mag. Veel vrede wenst het bestuur u toe. Vrede zowel in het grote verband van de wereld om ons heen, maar ook vrede in het kleine verband van ons gezin, van onze familie.

Het is de laatste keer dat uw kerkbestuur u deze Nieuwjaarswens brengt. Per 1 januari 2010 is onze parochie opgegaan in de grotere regionale parochie HH. Twaalf Apostelen. Deze regionale parochie komt voort uit de 12 huidige parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen. Al vaker heeft het kerkbestuur u in het parochieblad en tijdens bijeenkomsten op de hoogte gebracht van deze fusie. Onze parochie blijft als onderdeel van deze regionale parochie bestaan als een eigen geloofsgemeenschap. Binnen deze geloofsgemeenschap houden wij natuurlijk onze eigen pastoraatsgroep en onze eigen locatieraad. Deze locatieraad wordt ook wel aangeduid als bestuur van de geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming Joppe.

De leden van het huidige kerkbestuur zullen geen zitting kunnen nemen in het nieuwe bestuur van onze geloofsgemeenschap. Deels moeten zij aftreden omdat na een veeljarig lidmaatschap van het bestuur hun termijn er op zit, deels blijven zij aan als lid van de pastoraatsgroep en deels gaan zij over als lid van het parochiebestuur van de regionale parochie HH. Twaalf Apostelen.

Graag ontmoet het kerkbestuur u allen, parochianen, op onze Nieuwjaarsreceptie. Deze receptie wordt gehouden op zondag 10 januari 2009 na de H. Mis. Tevens kunt u dan kennis maken met de leden van het nieuwe bestuur van onze geloofsgemeenschap te Joppe.