Gezinsviering met kerst 2011

Met veel genoegen delen wij u mee dat wij al een drietal ouders bereid hebben gevonden mee te denken over de organisatie van de gezinsviering van kerst 2011.

Heeft u belangstelling?
Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat (telnr: 0575-494221, dinsdag en woensdag van 9.30-11.30 uur, of per mail: [email protected])

Dank voor uw medewerking!