Gregoriaanse Adventsvespers in St. Jan, Zutphen

Terwijl de buitenwereld steeds donkerder wordt zien de mensen in de Adventstijd uit naar het Licht van geboortefeest met Kerstmis. We brengen in deze weken licht in huis en ontsteken op iedere Adventszondag een kaars op Adventskrans net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende Kerstfeest aankondigen.

Licht wordt ook altijd ontstoken wanneer aan het eind van de dag het licht afneemt. In kloosters en abdijen komt men dan bij elkaar voor het kerkelijk avondgebed tijdens de gebeden of gezongen Vespers.

Vier Zondagen

Het is al een jarenlange traditie dat het Gregoriaans Getijdenkoor in de Zutphense St. Janskerk op deze vier zondagen de Adventsvespers verzorgt.Rustige gregoriaans gezangen bij het invallen van deze avonden zorgen in deze eeuwenoude ruimte voor een meditatieve bezinning, heroriëntering en gebed en haalt ons voor een moment uit onze dagelijkse beslommeringen. De vier Vespervieringen zijn op zondag 2-9-16 en 23 december, aanvang 17.00 uur.

 

Met duidelijke tekstboekjes zijn de Vespers goed te volgen.