Gregoriaanse Getijden in de Goede Week


Met de Palmprocessie en Vespers op Palmzondag opent het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan een aantal bijzondere vieringen in de Goede Week waarin het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus worden herdacht.
Kerstmis mag dan in de westelijke wereld uitbundiger worden gevierd, de liturgische plechtigheden in de Goede Week en Pasen worden als de belangrijkste vieringen van het kerkelijk jaar beschouwd.

Het is alweer voor het zeventiende jaar dat het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan hieraan op een indrukwekkende wijze invulling geeft. Na de jubel van het ‘Hosanna’ bij de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens de Vespers op Palmzondag, volgen in de vroege morgenuren van Paaszaterdag de Metten en Lauden waarin het koor met de verstilde Gregoriaanse gezangen van Psalmen, Antifonen, Responsoria en Lamentaties als het ware in droefheid en berusting maar ook levensverwachting de dodenwacht vormt bij het graf van Jezus.

Er bestaat een alsmaar groeiende belangstelling voor deze vol wijding gedragen liturgie waarin door de eeuwen heen de mooiste gregoriaanse gezangen zijn bijeengebracht.  Opvallend in de Metten en Lauden is de kaarsenceremonie waarbij telkens na het zingen van een Psalm een ongeblekte kaars wordt gedoofd en een witte kaars als symbool van Christus blijft branden. Tussen de Metten, aanvang 07.00 uur en Lauden, aanvang 09.15 uur is er voor de bezoekers beperkte gelegenheid om met het koor het Paasontbijt te gebruiken in het nabijgelegen Parochiecentrum.

Opgave hiervoor uiterlijk woensdag 20 april via tel. 0575 517773.

De Getijdenvieringen in deze week worden op Paaszondag afgesloten met de plechtige Vespers.
Er zijn duidelijke tekstboekjes beschikbaar waarmee de vieringen goed te volgen zijn.

Getijdenvieringen St. Janskerk Zutphen:
Palmzondag 17 april    Vespers 17.00 uur
Paaszaterdag 23 april  Metten 07.00 uur, Lauden 09.15 uur
Paaszondag 24 april     Vespers 17.00 uur