Het was fantastisch !!!

door Pastoor Fred Hogenelst

Nabeschouwingen bij een vijftigste verjaardag…

Eerst Abraham zien en dan eh, dan zien we wel verder.

Ondertussen is het al weer even geleden dat ik met Kerstmis 2011 mijn 50ste verjaardag heb gevierd. Op vrijdagmiddag 30 december is daar in een H mis uit Dankbaarheid uitgebreid bij stilgestaan.

In Keijenborg was de mooie Sint Jan de Doperkerk feestelijk vol met veel parochianen uit al onze parochie-locaties. Dat deed me erg goed. Er waren ook veel gasten en familie en belangstellenden. Bovendien waren er veel collega’s aanwezig om mee te vieren. Het koor van de Locatie Lochem verzorgde stemmig de zang en nodigde ook uit tot meezingen en met het kerst-repertoire is dat voor niemand een probleem. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut hield de feestpredicatie. Dat was een mooie mix van een persoonlijk verhaal met een blijde boodschap voor allen! Een tiental vendeliers van het Schuttersgilde Sint Jan, uit Keijenborg, gaf tijdens de Eucharistieviering ook plechtig en waardig acte de préséance. De vaandelhulde bij de consecratie was voor velen ontroerend. Dat alles op de dag van het Hoogfeest van de Heilige Familie.

De ontmoeting na afloop, met koffie en Kerststol, smaakte hen die nableven om te feliciteren en wat bij te praten. Het heeft velen goed gedaan.

Ikzelf heb het ook ervaren als bijzonder goed om zó stil te staan bij je verjaardag: je kijkt terug op wat was, in mooie en minder mooie tijden. En je kijkt vooruit naar wat komt… hoop je, vrees je, want wie weet wat hem, haar, ons nog allemaal te wachten staat in het leven? Daarom is 50 jaar ook zo’n markeringsmoment, waarbij je opnieuw God om zijn zegen vraagt voor wat is, wat was en wat komen gaat, bijzonder waardevol. Het heeft mij persoonlijk en mijn beide ouders heel goed gedaan.

Ook de vele hartelijke reacties en felicitaties van zovelen heb ik als een warm bad ervaren. HEEL HARTELIJK DANK aan ieder die een steentje heeft bij gedragen tot verhoging van de feestvreugde.

Ik wens u allen heel veel goeds en Gods Heil en Zegen…  en tot iets maar weer: We zien wel wat er op ons pad komt. Maar met de mij aangekondigde wijsheid van Abraham ga ik weer graag, vol goede moed, met u verder op De Weg waarop Christus de Heer ons zendt. Hem zij dank bovenal.