Hoera, de heg is geknipt !

Ingang Kerkhof

Samenwerken is samen werken

En zo begonnen we woensdagmorgen 16 augustus wederom aan onze jaarlijkse heggenknip exercitie rondom het kerkhof van Joppe en de pastorie. Maar niet voordat; vrij vroeg een bezoek gebracht was aan de plaatselijke bakker voor de onmisbare verse gevulde koeken.

Vervolgens werd door een nevelige wereld koers gezet richting Joppe. Bij het openen van het autoportier klonk er op het kerkhof al het knipgeluid van een elektrische heggenschaar. Zoals ieder jaar weer, was het Jo Oosterwegel het weer gelukt om de spits af te bijten door al om 07.30 uur te beginnen.

Doorkijk naar ’t kerkhof

Na alle voorbereidingen voor de catering van de manschappen afgerond te hebben, werd aangevangen met de heggenknip onder ruim vochtige omstandigheden. Tropische regenbuien in de voorgaande nacht en nevel zorgden voor nogal een natte bedoening. Gelukkig was al het elektrisch materiaal bestand tegen de zeer natte conditie van de heg.

Rond negenen waren we op volle sterkte. Henny Schiphorst zoals gebruikelijk op de tuintractor voorzien van aanhanger met een platform om de bovenkant van de heg recht en strak te af te knippen. De elektrische heggenschaar werd gehanteerd door Henny Haarman met assistentie van zijn broer Gerrit en Alex Meijerink, laatstgenoemden om de snippers bij elkaar te harken en af te voeren.

Vergroeid met elkaar

Heggen aan de openbare weg en laurierstruiken werden eveneens onder handen genomen door Geert Berends, Cor Schoutsen en Wim Noorman.

Tijdens de koffiepauze en lunch werden verhalen uit het verleden opgediept en o.a. de perikelen besproken rondom de vestiging van een Lidl in Epse.

Rond het middaguur konden we al de bovenkant onder handen nemen van de kunstmatig geknipte poorten in de heg. Jo Oosterwegel had vooraf een extra cursus gevolgd; hoe om te gaan met hoogtevrees dan wel vliegangst!

Rond de klok van tweeën konden we het verloop van de dag evalueren.

Conclusies:

  • Het gevolg geven aan de oproep tot deelname aan heggenknipploeg door Alex Meijerink levert een kortere doorlooptijd op van een uur!
  • De schrijver van dit artikel en huidige tuinonderhoud coördinator wordt door de manschappen geadviseerd de afsluitceremonie zoals Hein Huis in ’t Veld deze hanteerde; in ere te herstellen. Dit zou in houden, dat de heren met een hartversterkertje huiswaarts gestuurd worden. Aanbevolen wordt, om de inhoud van een fles miswijn geheel buiten beschouwing te laten!
  • Voor volgend jaar maar een drone bestellen, die het groen op hoogte knipt.

Henk Brandjes,
coördinator Tuingroep en Kerkhofbeheerder