Huisbezoek

Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.

Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.

Graag willen wij vanuit de Bezoekgroep van Joppe  vertellen waarom en voor wie wij zijn.

In 2004 is in Joppe de Bezoekgroep gestart om parochianen van 80 jaar en ouder te bezoeken, alsmede zieken. Er zijn zo’n  12 vrijwilligers die de afgelopen 10 jaar de bezoekersgroep trouw gebleven zijn en nog steeds vele parochianen bezoeken. Hoe vaak iemand bezocht wordt  hangt af  van de wens van de bezochte.

Naast het bezoeken hebben we ook een signaalfunctie en verdelen we taken die er zijn. Dit alles doen we onder voorzitterschap  van Mieke Geurtsen. Vanuit de Parochie HH. 12 Apostelen krijgen wij support van diaken Oude Groen, die ons bij vragen en moeilijkheden ter zijde staat.

De bezoekersgroep heeft 3 tot 4 keer per jaar een bijeenkomst  en evalueert  de  bezoeken en bespreekt de bijzonderheden.  Zo zijn we ook elkaar tot steun en adviseren elkaar zo nodig. Het advies kan variëren van het volgen van de zieke,  doorgeven van behoeften van gelovigen, bijvoorbeeld heilige Communie, de Ziekenzalving, mogelijkheden van vervoer binnen de parochie, hulp bij voorkomende vragen betreffende geloof en Kerk. Belangrijk is dat we de Kerk vertegenwoordigen en datgene wat weggevallen is terug brengen bij de mensen.

Soms is er vraag naar gebed, soms alleen aanwezigheid en/of gesprek. Het is een individueel bezoek door de vrijwilliger, in te vullen naar tevredenheid door vrijwilliger en bezochte parochiaan. Uiteraard wordt  al het besprokene als vertrouwelijk beschouwd. Zo kunnen wij Kerk zijn voor bezoekers en naasten.

Namens de Bezoekgroep,
Mieke Geurtsen