Impulsdag Bezoekersgroepen

door diaken Leon Everts

Alle werkgroepen in onze locaties zijn belangrijk. Of het nu gaat om liturgie, catechese, gemeenschapsopbouw of diaconie. Een van de werkgroepen van de diaconie is de bezoekersgroep.  Zo’n werkgroep is als de olie in de motor. Zonder bezoek aan ouderen, zieken, eenzamen, nieuwkomers, een baby geboren of rouwbezoek,  loopt de kerk  onherroepelijk in de  soep. We hebben maar liefst 132  personen die dit doen.

Als pastoraal team  zijn we  dankbaar voor de inzet van de zovelen. Maar niet alleen dat zij dit doen, maar ook hoe zij dit doen. Met discretie, vertrouwelijkheid en toewijding.

In het laatste overleg van de vier diakens met de coördinatoren van de bezoekersgroepen afgelopen maart, hebben we gepleit voor een impulsdag voor alle leden van deze werkgroepen.

Dat gaat komen en wel op zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 14.00 uur.
Plaats:  Ons Huis, Beukenlaan 30, 7255 DM in Hengelo (Gld.)

We hebben emeritus pastoor Jan Berkhout bereid gevonden om mee te werken aan deze dag. Hij heeft  ongeveer  tien jaar als pastoor gewerkt in Volendam. Hij is door zijn tomeloze inzet na de Nieuwjaarsramp (2001) landelijk bekend geworden als “De pastoor van Volendam”.

De dag van 6 oktober bestaat uit twee gedeelten, een inhoudelijk gedeelte en een uitgebreide lunch. We zullen deze dag voorbereiden met de vier diakens en enkele coördinatoren. Begin september krijgen alle leden van de bezoekersgroepen een uitnodiging via hun coördinator.