Informatie Geloven Nu

Geloven Nu is een inspirerende manier om mensen samen te brengen rond de H.Schrift en levens- en geloofsvragen.

Op 19 december gaan we met de Geloven Nu gespreksgroep in Lochem weer verder.
U bent van harte welkom.

Plaats: Parochiecentrum,  Kastanjelaan 33,  Lochem
Tijd:     20.00 uur

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Maandag 19 december
  “Familieverhoudingen”, Romeinen 8,14-17
  (Ik geloof in God, de almachtige Vader)
 • Maandag 16 januari
  “U bouwt op wateren hoge zalen”, Psalm 104
  (Schepper van hemel en aarde)
 • Maandag 20 februari
  “Er is een kindeke”, Lucas 1, 26-38
  (die ontvangen is van de Heilig Geest)
 • Maandag 19 maart
  “Een leven verloren”, Marcus 8, 27-35
  (die geleden heeft onder Pontius Pilatus)
 • Maandag 23 april
  “Wat is er gebeurd?”, Lucas 24, 13-35
  (de derde dag verrezen)
 • Maandag 21 mei
  “De mens in het midden”, Johannes 8, 1-11
  (zit aan de rechterhand van God)In gesprek
  In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nueen kans om uit de jachtige wereld te stappen en af te dalen naar een ander niveau. Een niveau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander. De gesprekken ontstaan aan de hand van de vragen in het boekje, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden. Een goed groepsproces is belangrijker dan alle vragen verplicht doornemen.Zoekt en gij zult vinden?
  Het is moeilijk om aan te geven ‘wat’ de deelnemers van Geloven Nu ‘zoeken’. Sommigen zijn niet zozeer op zoek, maar verlangen gewoon naar een goed gesprek over hun geloof op zijn tijd. Anderen streven naar persoonlijke verdieping. Weer anderen willen de Bijbel een centrale plaats geven in hun leven en geven dat verlangen vorm via de gesprekken binnen Geloven Nu. Voor velen zijn de bijeenkomsten alleen al een verademing, omdat God gewoon genoemd mag worden, iets wat door veel “gelovers” gemist wordt in het dagelijks leven. Er zijn ook deelnemers die hun bijbelkennis wat willen verbreden. Kortom, de motivatie om mee te doen verschilt per persoon, maar iedereen is welkom.

  Een doel
  Geloven Nu staat open voor iedereen en wil daarom nadrukkelijk ruimte blijven bieden aan elke mens.
  In de vrije, open gesprekken is iedere deelnemer bezig aan zijn of haar eigen weg naar God.
  Als Geloven Nu al een doel heeft, is het dat: mensen op weg helpen naar God. Hun eigen weg. Want er zijn zoveel wegen naar God als er mensen zijn. Geloven Nu dringt daarom niets op, maar biedt alleen aan. Het effect van Geloven Nu, of  ‘wat mensen ermee doen’, ligt in handen van de deelnemers zelf.