Informatieavond over St. Ludger op 9 mei

Ludger is geboren in Zuilen bij Utrecht. Hij werd missionaris en in 805 bisschop van Münster. Karel de Grote zelf benoemde hem. Hij overleed in809 inhet Duitse Billerbeck.

Hij was van grote waarde voor de kerk, omdat hij het werk van Willibrord en Bonifatius voltooide. Toen Ludger omstreeks 8oo in de omgeving van Vierakker een kerkje bouwde werd deze opgedragen aan de H.Verlosser. Zo’n kerk heette dan een Salvator kerk.

Waarschijnlijk werd een reliek van het kruis, waaraan Jezus stierf, in het kerkje geplaatst. Ludger had namelijk in Rome, bij een pausbezoek, enige relieken meegekregen, die hij kon gebruiken als hij een kerk stichtte. Op 4 september 2011 kreeg Mgr. Hoogenboom in het Duitse Werden een reliek uit Ludgers gebeente overgedragen. Hij bracht die naar het bisschoppelijk paleis in Utrecht. Daar is hij gebleven tot 25 maart 2012. Toen verhuisde het kleinood naar de Jacobskerk in Zuilen, waar pastor Jan Droste de reliek ontvangt op 15 april.

Op 22 april volgt de ontvangst in Aalten. Van daar gaat de reliek vanaf die datum in estafettevorm via Lichtenvoorde, Zieuwent, Mariënvelde, Zelhem, Keyenborg en Hengelo naar Vierakker, waar de officiële Translatio  op 20 mei in de St. Willibrordkerk, om 15.00 uur in een vesperviering door mgr. Hoogenboom, zal plaatsvinden. De reliek krijgt daar dan voorgoed een blijvende ereplaats.  In de aanloop naar deze Translatio zal Heinz-Georg Surmund, een Duitse priester, die al jaren in Arnhem werkzaam is en lid van de Ludgerkring, vertellen over Ludger en de betekenis, waarde, zin en onzin van relieken. Vroeger bepaalde de relieken in een kerk de status van die kerk, maar tegenwoordig zien we plaatsing als een eerbetoon aan de man die het christelijk geloof in onze regio bracht.

De informatieavond is op woensdag 9 mei a.s., aanvang 20.00 uur en wordt gehouden in de St. Willibrordkerk in Vierakker.

Iedereen die belangstelling heeft is daar van harte welkom.  De toegangsprijs voor de lezing, inclusief koffie, is € 2,50.