Geloof in tijden van kerksluiting

AartsbisdomBroeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

“De kerk gaat dicht.”
Deze mededeling zal de komende jaren steeds vaker klinken binnen diverse parochies van het Aartsbisdom Utrecht. Maar ook in de andere bisdommen en in de Protestantse Kerk in Nederland moeten kerkgebouwen hun deuren sluiten.

“De kerk gaat dicht.” Een zin van slechts vier woorden, maar het zijn veelbetekende en ingrijpende woorden.

Lees hier de gehele brief van Zijne Eminentie dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk.