Kerstgroep plaatsen en kleden

Kindje Jezus in de kribbe

Kindje Jezus in de kribbe

Jaarlijks komen Joanieke Oost, woonachtig in Nijmegen en Tamara Geurtsen, woonachtig in Deventer speciaal naar Joppe om de kerstgroep in de buitenkerststal neer te zetten en de poppen aan te kleden.

Joanieke zegt: ‘Het is een traditie en een mooie gelegenheid om weer lekker bij te praten. We zien elkaar regelmatig maar het heeft wel wat .’ Tamara vertelt : ‘Het is altijd een puzzel waar past welke hand aan welke pop. En jaarlijks komt de discussie terug wie krijgt welke kleding aan. Elk jaar willen we de poppen anders kleden.’ Ondertussen staan de handen niet stil en wordt het kindje Jezus in doeken gelegd.

Tamara en Joanieke zijn vriendinnen vanaf de basisschool en ze doen dit samen sinds de middelbare school, nu zo’n 14 jaar. 3 jaar geleden zijn de poppen gerestaureerd en hebben de dames de poppen van nieuwe kleden voorzien.

Jozef kleden

Jozef kleden

Voor volgend jaar staat de activiteit weer in hun agenda en zijn ze er als het werk het toelaat. Stiekem vinden ze het leuk!

Het ziet er weer verzorgd uit. Dank jullie wel Joanieke en Tamara.