Klanken van stilte in de Goede Week

Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan- Zutphen

Met de jubel van het ‘Hosanna’ tijdens de palmprocessie voorafgaand aan de Vespers op Palmzondag opent het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan ook dit jaar weer een aantal bijzondere liturgische vieringen in de Goede Week waarin droefheid en levensverwachting met de verstilde gregoriaans gezangen de mens in onze jachtige en verwarde tijd rust en stilte brengen.

Het is alweer voor de achttiende jaar dat het Getijdenkoor met deze aloude Gregoriaanse gezangen in deze dagen van lijden, sterven en opstanding hieraan op indrukwekkende wijze invulling geeft. De alsmaar groeiende belangstelling voor het gregoriaans, ook buiten een kerkelijke of liturgische omgeving blijft mensen inspireren. Zo bezochten bijna vijfhonderd belangstellenden de Vespervieringen tijdens de afgelopen Adventszondagen.

De Vespers op Palmzondag wordt in de vroege morgenuren van Stille Zaterdag gevolgd door de Metten en Lauden, twee gebeden uit het Getijdengebed, waarin het koor met de verstilde Psalmen, Antifonen, Lamentaties en prachtige Responsoria, in afwachting van de opstanding, in berusting als het ware de dodenwacht vormt rond het graf van Jezus. Het ritueel rond de driehoekige kandelaar met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als symbool van rouw en één witte als symbool van Christus’Leven , geeft een extra dramatiek aan deze viering. Aan het eind van de Lauden klinkt de prachtige Filipenzerhymne van Paulus: Christus factus est, als heraut dat het feest van de Verrijzenis nabij is. Tussen de Metten, aanvang 07.00 uur en Lauden , aanvang 09.15 uur is er voor de bezoekers beperkte gelegenheid om met het koor het Paasontbijt te gebruiken in het nabijgelegen Parochiecentrum. ( Bijdrage € 5,-). Opgave hiervoor uiterlijk woensdag 4 april via tel. 0575 517773.

De Getijdenvieringen in deze week worden op Paaszondag afgesloten met de plechtige Vespers.
Er zijn duidelijke tekstboekjes beschikbaar waarmee de vieringen goed zijn te volgen.

Getijdenvieringen Goede Week, St. Janskerk Zutphen:
Palmzondag 1 april, 17.30 uur
Paaszaterdag 7 april, Metten 07.00 uur, Lauden 09.15 uur
Paaszondag 8 april, Vespers 17.00 uur.