Koffie-ochtend 7 november

Op woensdag 7 november a.s. is er weer een koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie.

De vorige keer hebben we geluisterd naar een interessante uiteenzetting over de Islam. Woensdag hopen we weer velen van u te mogen ontmoeten. Dit keer een open gesprek, geen vast thema. We maken er een gezellige morgen van. U bent van harte welkom, ook als u er de vorige keer niet was en mocht U van huis opgehaald willen worden, dan graag een paar dagen van te voren een telefoontje. Om 10.00 uur is de koffie klaar. We vinden het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Tot ziens op de 7e november ! 

Mariet van Koppen: 0575-490139 & Puck Vork: 0575-490500