Koffie schenken op zondagmorgen na de viering

Koffie!

Mariet van Koppen hartelijk bedankt voor je inzet!

Misschien wel langer dan 10 jaar geleden (precies weet ik het niet) heeft Mariet van Koppen het initiatief genomen om na de viering van zondag een kop koffie te kunnen drinken en even weer het wel en wee van de afgelopen tijd met elkaar te delen.

Eerst waren de koffiebijeenkomsten nog in de Bernardus school. Later toen Pastoor Grondhuis weg was konden we terecht in de pastorie en na de verbouwing was het natuurlijk een geweldig mooie ruimte waar we nu koffiedrinken.

Vanaf het begin was er een groep koffieschenkers, die op toerbeurt klaar staan met de koffie. Mariet van Koppen heeft de basis gelegd en daar past toch wel een woordje van waardering bij, helemaal nu zij heeft aangegeven in verband met haar leeftijd met een aantal activiteiten te willen stoppen. We gaan door waarmee zij is begonnen.

Mariet bedankt voor het initiatief en jouw inzet !

Puck Vork