Koffie-ochtend voor ouderen

Na de vakantie zijn we weer gestart met de koffieochtenden voor ouderen. Op woensdag 12 september jl. , de eerste ochtend, een gezellig ontvangst met koffie en heerlijk door Mariët zelfgebakken kruidkoek.

Dit keer hadden we als onderwerp  de islam en we hadden mevrouw Anne-May Wachters bereid gevonden om ons daar iets over te vertellen. In een duidelijk betoog vertelde zij over Mohammed. Hij werd  geboren in 570 na Christus en kreeg op 40 jarige leeftijd verschijningen van de aartsengel Gabriël, die hem de Koran dicteerde. Waarna hij de Islam stichtte, verkondigde en veel oorlogen voerde.
Ook over de voornaamste kenmerken en verplichtingen van Moslims in hun dagelijks leven: de geloofsbelijdenis, de ramadan, de dagelijkse gebeden, de liefdadigheid en de hadj = de pelgrimstocht naar Mekka, indien mogelijk. Het was heel boeiend, niet te zwaar en goed te begrijpen. Alleen erg jammer, dat er niet meer mensen naar deze gezellige en interessante ochtend kwamen.

De volgende ochtenden zijn gepland op:  7 november – 16 januari – 13 maart – 8 mei  en  10 juli.  Steeds op een woensdagochtend om de 2 maanden.

We houden u op de hoogte en hopen u de volgende keer te mogen verwelkomen.

Mariët van Koppen  en Puck Vork